Banícka osada

Osada Dubník predstavovala nielen administratívne centrum banského závodu, ale aj centrum života zamestnancov s vyšším spoločenským postavením. Okrem honosnejšej budovy úradu s bytom nájomcu a ďalších skromnejšich obytných objektov, tu bola postavená aj brusiareň opálov (č. 11 na mape), škola, ba dokonca kolkáreň. Táto oáza v nevľúdnom prostredí hôr začala byť budovaná buď na prelome 18. a 19. storočia alebo najneskôr v priebehu prvého decénia 19. storočia. Po skončení ťažby v roku 1922 tu zostali niektorí zo zamestnancov baní bývať, no opustené objekty chradli. Posledná rodina, ktorá tu bývala a pracovala pre lesy sa presťahovala do neďalekej Červenice v roku 1976. V podstate všetky pôvodné stavby s výnimkou jedného obytného domu úplne zanikli alebo sa z nich zachovali kde tu len zbytky základov. Nad osadou Dubník na vŕšku menom Hálka stojí pamätný monolit Emmy D. Goldschmidt von Libanka, ktorý jej za údajné šľachetné pôsobenie vo svojom živote nechali postaviť úradníci a brusiči opálových baní.

 

dub-osd-01.gif

Objekty banskej osady Dubnik a časť rovnomenného banského poľa (1899).

© Slovenský banský archív

 

Pohľad z juhozápadu na severovýchod. © Česká geologická služba Pohľad z juhovýchodu na severozápad. © Česká geologická služba

Osada Dubník (zač. 20. storočia). Autor: Kornel Divald(?)

© Česká geologická služba

Osada Dubník (zač. 20. storočia). Autor: Kornel Divald(?)

© Česká geologická služba

 

dub-osd-03-col.jpg dub-osd-04-col.jpg

Osada Dubník (zač. 20. storočia). Autor: Kornel Divald(?)

Kolorovaný historický záber

Osada Dubník (zač. 20. storočia). Autor: Kornel Divald(?)

Kolorovaný historický záber

 

dub-osd-02.gif

Panoramatický pohľad zo SZ na JV do údolia, v ktorom stála kedysi banská osada Dubník (1960-1980).

© Ervín Némethy

 

Posledné zbytky autentického prostredia banskej osady Dubník. Obytný dom a staré ovocné stromy pamätajúce hádam ešte posledných zamestnancov unikátneho závodu na ťažbu drahého opálu (2014). © Peter Semrád Posledné zbytky autentického prostredia banskej osady Dubník. Obytný dom a staré ovocné stromy pamätajúce hádam ešte posledných zamestnancov unikátneho závodu na ťažbu drahého opálu (2014). © Peter Semrád

Osada Dubník (2014).

© Peter Semrád

Osada Dubník (2014).

© Peter Semrád

 

dub-osd-07.gif

Osada Dubník (2016).

© Milan Web Reklama