Štúdie

 

Peter Semrád

 

Vývin súkromného banského podnikania v lokalite drahých opálov Červenica-Dubník
v rokoch 1790 - 1830

 

In: Montánna história 8-9, 2017, s 194-217

 

Čítaj online na Academia.edu

 

 

Peter Semrád

 

Raná história drahého opálu a počiatky využívania jeho európskeho ložiska Červenica-Dubník do roku 1790

 

In: Montánna história 8-9, 2017, s 104-140

 

Čítaj online na Academia.edu

 

 

Peter Semrád

 

Opáloví králi: Genealógia rodu Goldschmidt von Libanka

 

 

In: Montánna história 2, 2009, s 246-297

 

Čítaj online na Academia.edu

 

 

 

Peter Semrád - Lucia Krchnáková

 

O prenájme opálových baní v Dubníku Gabrielom Fejérvárym v rokoch 1830 - 1845
vo svetle niektorých menej známych skutočností

 

In: Montánna história 1, 2008, s 47-59

 

Čítaj online na Academia.edu