Sukcesia (fotogaléria)

Markazit (starší minerál) a drahý opál (mladší minerál) © Peter Semrád

 

Sukcesia epigenetickej mineralizácie drahoopálových ložísk v Dubníku zahŕňa dve hlavné mineralizačné fázy. Tou staršou je rudná, ktorej hlavnými minerálmi sú polymorfné modifikácie FeS2, a teda konkrétne pyrit a markazit. K týmto, a to len v ložisku Libanka, pristupuje v menšom množstve antimonit. Mladšou sukcesnou fázou je nerudná, ktorej hlavnými minerálmi sú rôzne makroskopicky odlišné variety A-opálov (drahý opál, mliečny opál, sklený opál a hyalit). Predpokladá sa, že v tejto fáze vznikal tiež sukcesne mladší markazit