Sprievodné rudné minerály (fotogaléria)

Antimonit (ihličky do 6 mm) © Peter Semrád

 

Z rudných minerálov dominuje v opálových ložiskách jedine FeS2 (pyrit a markazit) a to tiež len v oblasti Libanky, kde boli okrem impregnácií, drobných hniezd a tenkých žiliek identifikované aj hrubšie žily (10-20 cm). Tie sa v určitých obdobiach selektívne dobývali ale bez väčšieho úspechu. Význam rudných minerálov v lokalite  je vyslovene vedecký. Ich prítomnosť ako aj izotopové zloženie síry, ktorú obsahujú, indikujú existenciu určitých špecifických podmienok, ktoré v konečnom dôsledku mohli zohrať úlohu pri vzniku drahého opálu.