Sekundárne sírany (fotogaléria)

Alunogén (in situ) © Ervín Némethy

 

Sekundárne sírany vznikajú na stenách starých banských diel, prípadne na rôznych puklinách v dôsledku pôsobenia meteorickej vody, ktorá preniká z povrchu do podzemia a pôsobí na okolité primárne minerály. Okrem toho, že so sebou prináša rozpustený kyslík, prípadne aj oxid uhličitý, tak sa prechodom cez horninové prostredie opálových ložísk obohacuje o rôzne ďalšie prvky. Z takéhoto média potom kryštalizujú nové minerály. V Dubníku prevládajú sírany, čo je dané charakterom primárnej mineralizácie bohatej na FeS2.