Opály (fotogaléria)

Drahý opál v materskej hornine (andezite) © Peter Semrád

 

Opálová mineralizácia v Dubníku je dodnes tak trochu záhadou. Mnoho geológov a mineralógov (najmä domácich) ju na základe charakteru hostiteľského horninového prostredia automaticky zaraďuje ku hydrotermálnemu typu. To však nemusí byť vôbec pravda. Mikroštruktúrna analýza potvrdila, že všetky opály tam sa vyskytujúce s vynimkou hyalitu patria k typu AG. To znamená, že sú zložené zo sférických agregátov ("guličiek"). Nie je pravdou, že v stavbe týchto sfér dominuje cristobalit a tridymit ako si to niektorí "odborníci" vymysleli.