Gemológia

   

Prírodný opál je z kletnotníckeho hľadiska definovaný ako opál, ktorý vznikol v prírode bez zásahu človeka, a u ktorého nebol nijakým spôsobom zmenený jeho pôvodný stav. Výnimkou sú úkony zamerané na tvarovanie drahokamu. Konkrétne rezanie, brúsenie, leštenie, tromlovanie, glyptika a vŕtanie. Gemologické rozdelenie drahého opálu na typy a variety uvedené v ďalšom vychádza z nomenklatúry prijatej v roku 1997.

 

Gemologické typy

drahého opálu

 

Typ 1 ("solid" opálje surovina, ktorej hmota má vo všetkých častiach určitej konkrétnej vzorky zreteľné homogénne chemické zloženie. Môže isť o čistý drahý opál alebo o kombináciu drahého opálu a opálu bez farbohry. 

 

    Prírodný opál typ 1 © Peter Semrád   Prírodný opál typ 1 © Peter Semrád
   

Prírodný opál typ 1

Opálový výbrus s farbohrou

v celom svojom objeme

© Peter Semrád

 

Prírodný opál typ 1

Opálový výbrus s farbohrou nie 

v celom svojom objeme ("opálachát")

© Peter Semrád

 

 

  Typ 2 (boulder opál) je surovina, ktorú predstavuje opál v podobe žíl, hniezd atď. prirodzeným spôsobom zrastený s materskou horninou. Heterogénnosť je zachovaná aj po spracovaní materiálu pre klenotnícke účely.

 

    Prírodný opál typ 2 © Peter Semrád   Prírodný opál typ 2 © Peter Semrád
    Prírodný opál typ 2 © Peter Semrád   Prírodný opál typ 2 © Peter Semrád
   

Prírodný opál typ 2

Boulder opál - bez prieniku materskej horniny do lícnej strany ("seam boulder") 

© Peter Semrád

 

Prírodný opál typ 2

Boulder opál - s prienikmi materskej horniny

do lícnej strany (matrixový boulder) 

© Peter Semrád

 

 

  Typ 3 (matrixový opál) je surovina, ktorú predstavuje opálová hmota jemne rozptýlená v póroch a drobných dutinkách materskej horniny. Vzhľadom k vysokému stupňu rozptylu opálu v hornine sa spracováva výlučne en bloc.

 

    Prírodný opál typ 3 © Peter Semrád   Prírodný opál typ 3 © Peter Semrád
   

Prírodný opál typ 3

Matrixový opál - konvexný výbrus ("bochník")   

© Peter Semrád

 

Prírodný opál typ 3

Matrixový opál - plochý výbrus ("tabuľkovec")

© Peter Semrád

 

Gemologické variety

drahého opálu

 

 

Gemologická klasifikácia drahého opálu na variety je založená na dvoch parametroch základnej hmoty opálu, a síce jej odtieňa a transparentonostiNa stanovenie odtieňa základnej hmoty opálu sa používa nomenklatúrnou komisiou schválená achromatická (sivá) škála a na posúdenie stupňa transparentnosti spravidla tzv. Clarity Cross, ktorý po prvýkrát predstavil Paul B. Downing.   

 

   

body-tone-scale.gif

 

  Čierny opál je taký drahý opál, ktorého odtieň základnej hmoty zodpovedá jednému zo stupňov N1-N4 na uvedenej škále.
 
  n1.gif n2.gif n3.gif n4.gif

 

  Tmavý opál je taký drahý opál, ktorého odtieň základnej hmoty zodpovedá jednému zo stupňov N5-N6 na uvedenej škále.
 
  n5.gif n6.gif    

 

  Svetlý opál je taký drahý opál, ktorého odtieň základnej hmoty zodpovedá jednému zo stupňov N7-N9 na uvedenej škále.
 
  n7.gif n8.gif n9.gif  

 

 

clarity-cross.gif

  Krištáľový opál © Peter Semrád
 

Clarity CrossUmiestnením opálu na rozhranie kruhu a štvorca (čierna/biela) sa posudzuje priesvitnosť. Umiestnením opálu do stredu na kríž sa overuje priehľadnosť ("čítateľnosť"). Pokiaľ nie je možné použiť Clarity Cross (read through) tak sa používa tzv. postup look through.  

  Krištáľový opál je taký drahý opál, ktorého základná hmota je transparentná (priehľadná). Priesvitné a opaktné drahé opály nemajú špeciálne komerčné názvy. Niekedy sa používa pre priesvitné opály označenie semikrištáľové, ale tento termín nemá oporu v opálovej nomenklatúre.