Čo je opál

Definícia

Opál je prírodná (alebo syntetická) hydratovaná silika, čo je možné vyjadriť chemickým vzorcom SiO. nH2OIMA vedie opál ako minerál. Inokedy je opál klasifikovaný ako mineraloid (pozri tiež túto sekciu). V ďalšom texte sa pokúsim stručne objasniť, čo je to prírodná (resp. syntetická) hydratovaná silika. 

 

SiO2

Slovom silika sa označujú všetky formy SiO2 bez ohľadu na to, či ide o prírodný terestrický alebo extraterestrický materiál, prípadne materiál syntetický, a teda vyrobený človekom. Základnou stavebnou jednotkou silík (výnimkou sú modifikácie vznikajúce pri veľmi vysokých tlakoch) je tetraéder SiO4.  

 

H2O

Adjektívum hydratovaný napovedá, že dôležitou integrálnou ale aj neintegrálnou súčastou opálu je voda. Integrálnou a zaroveň neintegrálnou preto, lebo opál obsahuje dva "druhy" vody. Molekulovú alebo tzv voľnú vodu a chemicky viazanú vodu v podobe tzv. silanolových skupín -SiOH.      

 

Prímesi

Okrem SiO2 a vody môže opál obsahovať rôzne iné prvky, zlúčeniny, či dokonca zmesy. Prímesy sú v opále buď chemicky viazané, a v takom prípade hovoríme o izomorfnom zastupovaní kremíka, alebo boli do hmoty opálu len "zavlečené". Takéto zavlečenie môže byť prírodné alebo umelé.

 

Pôvod

Pokiaľ hovoríme len o opáloch, ktoré vznikli pôsobením force majeure, a teda opáloch, ktoré sa zrodili v prírode, tak je potrebné zdôrazniť túto skutočnosť adjektívom prírodný. Tento dôraz nie je samoúčelný, pretože dnes sa už vyrába aj syntetický opál, ktorý má takmer všetky atribúty prírodného opálu.