Rok 2018

21. február 2018

Dňa 24. marca 2018 sa uskutoční akcia, na ktorej odznie séria prednášok na tému "Raná história drahého opálu a využívanie jeho európskeho ložiska Červenica – Dubník do roku 1830". Pokračuj ďalej