Súčasnosť

    CHA / UEV Dubnícke bane © Peter Semrád

 

    Po skončení ťažby opálu v roku 1922 sa stali opustené banské diela významným zimoviskom netopierov. Z dôvodu ich ochrany tu bolo v roku 1964 vyhlasané chránené nálezisko (toho času už chránený areál) Dubnícke bane. V roku 2004 boli tento CHA spolu s niektorými priľahlými plochami, a tiež priestor Šimonky, navrhnuté zaradiť do sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000 (SKUEV 0401).