Priľahlé okolie

    Pod priľahlým okolím, ktoré je dôležite predovšetkým z historického aspektu vo vzťahu k opálovým baniam je treba rozumieť geografický priestor dnešnej Lúčinskej kotliny. V tomto priestore sa nachádzajú štyri obce odkiaľ dochádzali do Dubníka robotníci a baníci pomáhať či už priamo alebo nepriamo pri ťažbe drahokamov. Medzi avizované obce patria ČervenicaLúčina (Huviz)Tuhrina a Opiná.

 

cervenica.gif

Červenica

 

Prvá písomná zmienka o Červenici (maď. Vörösvágás) pochádza z roku 1409. Jej počiatky však siahajú do prvej polovice 14. storočia, o čom svedčí apelatívum vágás (poruba) v jej maďarskom názve. Táto obec bola najviac spätá s ťažbou drahých opálov, pretože na jej pozemkoch sa nachádza najväčšia baňa Libanka a tiež bývalá banícká osada Dubník. Zachovali sa tu aj skromné pamiatky.