Poloha

    Pozícia lokality v rámci Slovenska (spracoval: P. Semrád)

 

 

  Z pohľadu súčasného politicko-administratívneho usporiadania Európy sa lokalita nachádza na území Slovenska. V časoch keď sa ložiská drahého opálu v Červenici-Dubníku ťažili, ale Slovensko ako ho poznáme dnes neexistovalo. Jeho územie bolo súčasťou multietnického Uhorska. Z tohto dôvodu bol opál z tejto lokality v minulosti prezentovaný na trhu ako Uhorský drahý opál.