Minulosť

Prevádzkové centrum na úpätí Libanky
Operational centre at the root of the Libanka hill

 

    Unikátna kolekcia historických záberov banského závodu v Dubníku na ťažbu drahého opálu od Kornela Divalda. Ide o fotografie, ktoré boli vyhotovené v prvom decéniu 20. storočia. Objekty na nich zachytené s výnimkou jedného domu v osade Dubník už dnes bohužiaľ neexistujú. Tieto fotografie boli v roku 2006 vydané ako súbor pohľadníc. Viac z histórie ťažby opálu sa dozviete v tejto sekcii.