Miesta ťažby opálu

    Miesta ťažby a vyhľadávania drahého opálu (spracoval: P. Semrád)

 

   

Opál sa vyskytuje na viacerých miestach v okolí baníckej osady DubníkDvoma najvýznamnejšími miestami ťažby boli bane Libanka a Šimonka. Pokusy vyhľadávať a ťažiť opál boli zaznamenané aj na ďalšich miestach. Rozsah banských prác je tam značne rôznorodý ale v zásade ho nemožno porovnávať s tým, čo bolo realizované v lokalítách Libanka a Šimonka. Iba tam boli založené reálne bane.