Miesta ťažby opálu

   

Opál sa vyskytuje na viacerých miestach v okolí baníckej osady Dubník.

Dvoma najvýznamnejšími miestami ťažby boli baňa Libanka a baňa Šimonka. Pokusy vyhľadávať a ťažiť opál boli zaznamenané aj na ďalšich miestach. Rozsah banských prác je tam značne rôznorodý ale v zásade ho nemožno porovnávať s tým, čo bolo realizované v lokalítách Libanka
a Šimonka. Iba tam boli založené reálne bane. 

 

    mapa-revirov.gif
    Miesta ťažby respektíve vyhľadávania drahého opálu boli vynesené a preložené na ortofotomapu v pozadí na základe georeferencovaného historického mapového podkladu uloženého v Slovenskom banskom archíve. Graficky spracoval Peter Semrád (2016).