História

    Prevádzkové centrum na úpätí Libanky (Gyula Háry)

 

   

Písomné údaje viažúce sa k ťažbe opálov sú až z prelomu 16. a 17. storočia, keď tu Rudolf II. inicioval vznik erárnej protoprevádzky. V ďalšom období znemožňovali regulárny rozvoj exploatácie stavovské povstania. V druhej polovici 18. storočia tu nadobudol ilegálny prospektorský ruch značné rozmery v dôsledku čoho sa začal o toto miesto zaujímať dôslednejšie aj erár. Riziko investovania bolo ale priveľké, a preto opálové ložiská ako ich vlastník začal prenajímať. Súkromné subjekty pôsobili v opálových baniach v období 1790 - 1896. Potom tu prebiehalo štátne podnikanie. V roku 1922 po neúspešnom pokuse bane opätovne prenajať ťažba opálu zanikla. Pokračuj na podrobnejšiu históriu.