Keď kniha vstupuje do života

Z krstov mojich publikácií

 

Krsty mojich publikácií sú pre mňa mimoriadne vzácne momenty, ktoré si nesmierne vážim (aj preto som im vyhradil túto špeciálnu položku). Stretávam sa tam totiž či už s recenzentmi, ľudmi s ktorými som na konkrétnom diele spolupracoval, a tiež s tými, ktorí jednoducho vedia oceniť moje úsilie. Ono totiž nápisať a vydať v dnešnej dobe slušnú odborno-populárnu publikáciu nie je vôbec žiadna sranda.   

 

Z krstu publikácie Svet minerálov, ktorý sa konal dňa
11. novembra 2017 na chate Harmónia (Sigord pri Prešove).
Knihu pokrstil doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. 

Foto: Ervín Némethy

Z krstu publikácie Svet minerálov, ktorý sa konal dňa 
11. novembra 2017 na chate Harmónia (Sigord pri Prešove). 
Knihu pokrstil doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. 

Foto: Ervín Némethy

 

Z krstu publikácie Krása drahokamu, ktorý sa konal dňa
24. októbra 2015 na chate Harmónia (Sigord pri Prešove).
Knihu pokrstil Ing. Maroš Barok, CGA. 

Foto: Ervín Némethy

Z krstu publikácie Krása drahokamu, ktorý sa konal dňa
24. októbra 2015 na chate Harmónia (Sigord pri Prešove).
Knihu pokrstil Ing. Maroš Barok, CGA. 

Foto: Ervín Némethy

 

Z krstu publikácie The Story of European Precious Opal
from Dubník, ktorý sa konal dňa 15. decembra 2011 na prvej ustanovujúcej schôdzi Slovenskej mineralogickej
spoločnosti (Bratislava).
Knihu pokrstil prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. 

Foto: Ervín Némethy

Z krstu publikácie The Story of European Precious Opal
from Dubník, ktorý sa konal dňa 15. decembra 2011 na prvej ustanovujúcej schôdzi Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti (Bratislava).
Knihu pokrstil prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. 

Foto: Ervín Némethy