Do roku 1830

Zhrnutie

  V tomto období si prenajímali od štátu ako vlastníka opálových ložísk právo ich ťažiť súkromné subjekty. Zoznam participantov na ťažbe opálov v rokoch 1790 - 1830 sumarizuje nasledujúca tabuľka:     

 

xx/xx/1790

 

Neumanny a Koleč (Kolleisz)  

 

01/08/1796

 

Marcus von Szentiványi

 

01/08/1802

 

Jozef Rumpler

 

01/08/1808

 

neprenajaté

 

01/11/1809

 

Marcus von Szentiványi

 

01/11/1815

 

neprenajaté

 

01/05/1817

 

Marcus von Szentiványi (a Jozef Brudern ako "podnájomca")

 

01/05/1823

 

neprenajaté (do 11. aug. 1830)

 

 

Poznámka

 

  Podrobnejšie údaje k tomuto obdobiu využívania opálových ložísk možete nájsť v ďalšej mojej štúdii, ktorá bude taktiež čoskoro uverejnená v zborníku Montánna história a neskôr na tomto webe.

 

História ťažby drahého opálu
v Dubníku