Základné údaje

Banské pole Šimonka, ktoré pozostávalo zo štyroch menších banských polí (Šimonka, Šimonka Laz, Emília, Brastoka) je priestor geodeticky vytýčený svojho času pre dobývanie druhého najväčšieho opálového ložiska (rozumej tektonickej poruchy s akumuláciami opálovej mineralizácie), ktoré je situované v hlavnom hrebeni Slanských vrchov na sever od kóty Barov (t.j. tej s vysielačom). Baňa Šimonka je hĺbka, ktorá bola ťažená v rámci vyššiezmieneného rovnomenného banského poľa. Rozsah hlbinnej ťažby bol v minulosti regulovaný nariadeniami skrze príslušnej erárnej inštitúcie.

 

simonka01.gif

Pohľad z hlavného hrebeňa Slanských vrchov na vysielač Dubník.

Baňa Šimonka je situovaná na tomto obrázku približne medzi telesom vysielača a vodoznakom (www.opalovebane.eu).  

© Peter Semrád