Súčasnosť

Haldy štôlní Gabriel a Nový Gabriel (2013)

  © Peter Semrád   © Peter Semrád

 

Letecký pohľad na okolie vysielača Dubník - svetlý fliačik v lesnom poraste sú haldy štôlní Gabriel a Nový Gabriel (2016) >

 

© Milan Goš

 

   

V tomto priestore neboli a ani nie sú plánované žiadne rozvojové projekty pokiaľ ide o montánnu geoturistiku. Staré banské diela môžu byť čiastočne prístupné, vstupovať do nich sa ale neodporúča.  

 

Posledná aktualizácia  

20/06/2019