Súčasnosť

Prehliadka povrchu

 

Povrchová prehliadka areálu Šimonky je málo až stredne náročná. Vyžaduje azda len pevnejšiu obuv a primerane náležitú schopnosť orientovať sa v teréne. Návštevník tu má možnosť vidieť rôzne povrchové prejavy banskej činnosti, a to najmä haldy, potom lievikovú štruktúru, ktorá súvisí s kolapsom vetracieho komína a hlavnú kutaciu ryhu s dvoma bočnými rozrážkami, ktoré sprístupňujú hornú časť bane (mimoriadne v zlom stave!). Ústia všetkých ťažobných štôlní (Gabriel, Nový Gabriel, Goldschmidt, Emília, Brastoka) sú zavalené. Dedičná štôlňa Šimonka má zabezpečené ústie drobnou stavbou, pretože slúži (slúžila?) ako vodný zdroj pre vysielač, V prípade záujmu o sprievodcu a odborný výklad kontaktujte prosím spoločnosť Opálové bane Dubník a.s. alebo administrátora tejto stránky (pošli e-mail).

 

Haldy štôlní Gabriel a Nový Gabriel (2013). © Peter Semrád Haldy štôlní Gabriel a Nový Gabriel (2013).  © Peter Semrád

Haldy štôlní Gabriel a Nový Gabriel (2013).

© Peter Semrád

Haldy štôlní Gabriel a Nový Gabriel (2013).

© Peter Semrád

 

simonka07.gif

Halda štôlne Gabriel - svetlý fliačik v lesnom poraste (2016).

© Milan Web Reklama

 

Prehliadka podzemia

 

Baňa Šimonka je starým banským dielom bez uspôsobenia pre turistické účely. Vstupovať do podzemia sa neodporúča! Ak vás niekto zoberie do podzemia alebo tak učiníte vy osobne, vystavujete sa ohrozeniu vlastného zdravia. Niektoré časti bane sú v zlom stave.

 

Štôlňa Goldschmidt so zárezmi na stenách po ručnom razení (2015). © Miloš Blahút Komín spájajúci štôlne Emília a Šimonka so zárezmi na stenách po ručnom razení (2015). © Miloš Blahút

Štôlňa Goldschmidt (2015).

© Miloš Blahút

Komín spájajúci štôlne Emília a Šimonka (2015).

© Miloš Blahút