Hlavné banské diela

Mapa z roku 1899

 

​​© Slovenský banský archív

 

Posledná aktualizácia  

20/06/2019