Chronológia

   

Podrobnú chronológiu využívania opálového ložiska Šimonka je možné nájsť v štúdii Bansko-technické aspekty dobývania drahoopálovej mineralizácie v lokalite Červenica-Dubník od ~1785 do 1922, ktorá bude súčasťou zborníka Montánna história č. 10 (zborník je momentálne v príprave).   

 

Posledná aktualizácia  

20/06/2019