Základné údaje

libanka14.gif

Banské pole Libanka. Na základe mapových podkladov zo Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici spracoval Peter Semrád (2017).

 

Banské pole alebo baňa Libanka sa nachádza približne 3-4 kilometre na severo-severovýchod od obce Červenica. Banské pole Libanka je priestor geodeticky vytýčený svojho času pre dobývanie najväčšieho opálového ložiska alebo skôr systému opálových ložísk (rozumej tektonických porúch s akumuláciami opálovej mineralizácie), ktoré sú situované v SZ-JV smere na východnom úbočí kopca Libanka. Banské pole v podobe ako je znázornené na obrázku sa vyvíjalo a vzniklo zlúčením viacerých menších banských polí (Kráľov laz, Horný RozgárBučiny, StráneLeštinyOsada JozefPredbaňa). Baňa Libanka je hĺbka, ktorá bola ťažená v rámci vyššiezmieneného rovnomenného banského poľa. Rozsah hlbinnej ťažby bol v minulosti regulovaný nariadeniami príslušnej erárnej inštitúcie.