Súčasnosť

Prehliadka povrchu

 

Povrchová prehliadka areálu Libanky je málo až stredne náročná. Vyžaduje azda len pevnejšiu obuv a primerane náležitú schopnosť orientovať sa v teréne. Návštevník tu má možnosť vidieť rôzne povrchové prejavy banskej činnosti, a to najmä haldy a rôzne veľké povrchové ryhy (najväčšia tzv. Veľký kaňon je situovaná v časti Stráne) s krátkymi alebo dlhšími bočnými rozrážkami. Okrem  nich vyúsťujú na povrch ešte aj dnes niektoré banské diela, z ktorých najdôležitejšími boli v minulosti dopravno-fáracia štolňa Jozef, dedičná štôlňa Viliam, a hlavná ťažobná šachta Fedö. V prípade záujmu o sprievodcu a odborný výklad kontaktujte prosím spoločnosť Opálové bane Dubník a.s. alebo administrátora tejto stránky (pošli e-mail).

 

Na úpätí Libanky - okolie štôlne Jozef. Zdroj: Schafarzik (1913) Na úpätí Libanky - okolie štôlne Jozef (2014). © Peter Semrád

Na úpätí Libanky - okolie štôlne Jozef.

Zdroj: Schafarzik (1913)

Na úpätí Libanky - okolie štôlne Jozef (2014).

© Peter Semrád

 

Portál štôlne Jozef (circa 1910). Zdroj: Pohľadnica v súkromnej zbierke. Portál štôlne Jozef (2014). © Peter Semrád

Portál štôlne Jozef (circa 1910).

Zdroj: Pohľadnica v súkromnej zbierke.

Portál štôlne Jozef (2014).

© Peter Semrád

 

Štôlňa Jozef (2016). © Milan Web Reklama   Štôlňa Jozef (2016). © Milan Web Reklama

Štôlňa Jozef (2016).

© Milan Web Reklama

 

Štôlňa Jozef (2016).

© Milan Web Reklama

 

Prehliadka podzemia

 

Legálna prehliadka podzemia bane Libanka v turistickom štýle (časť štôlne Jozef) je možná prostredníctvom toho času tamže pôsobiacej súkromnej firmy, ktorá si uvedenie mena na tomto mieste nezaslúži. Kedysi zabezpečovala prehliadky iná firma, a to Opálové bane Dubník a.s. Tá bola ale štátnymi úradníkmi okradnutá o dobývací priestor. Do podzemia sa vstupovalo prostredníctvom dedičnej štôlne Viliam. Prehliadka pokračovala ďalšími priestormi tohože obzoru, zahrňajúc rôzne objekty záujmu (podzemné dobývky, esteticky pôsobiace hlušinové základky, zatopené hlbinné obzory - v týchto priestoroch sa realizuje technické potápanie). Kedysi to bolo takto.

 

libanka07.gif

Prevádzka firmy Opálové bane Dubník a.s. - štôlňa Viliam (2011).

© Peter Semrád

 

Prípravňa (cajchovňa) pre vstup do podzemia (2008). © Peter Semrád Turisti pred vstupom do podzemia (2008). © Peter Semrád

Prevádzka firmy Opálové bane Dubník a.s. - štôlňa Viliam (2008).

© Peter Semrád

Prevádzka firmy Opálové bane Dubník a.s. - štôlňa Viliam (2008).

© Peter Semrád

 

Štôlňa Viliam (2016). © Milan Web Reklama   Štôlňa Viliam (2016). © Milan Web Reklama

Štôlňa Viliam - spustnutý areál (2016).

Jedna firma musela byť zničená, aby druhá robila pre

turistov to isté o približne 150 metrov vyššie cez štôlňu Jozef.  

© Milan Web Reklama

 

Štôlňa Viliam - prístupová cesta (2016).

Kedysi tadiaľto prichádzali početné skupiny turistov, pretože 

chceli vidieť podzemie, v ktorom sa ťažil vzácny opál.

© Milan Web Reklama