Hlavné banské diela

libanka02.gif

Banské pole Libanka a jeho hlavné banské diela (1899).

© Slovenský banský archív

 

Dedičná štôlňa Viliam